Festuca glauca, ook blauw schapegras genoemd komt in Europa vooral voor op zonnige, stenige terreinen in de bergen. Door hun uitgesterkt wortelgestel en de ingerolde bladeren is de soort goed aangepast aan schrale omstandigheden.

Blauw zwenkgras vormt geen uitlopers zoals veel ander grassen, maar bolvormige pollen van circa 20 cm hoogte. De bloei begint in mei en eindigt in juli.

Festuca glauca

2,50 €Prijs